SOMATIC MOVEMENT EDUCATION – kurs

0
2932

Kurs organizowany przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Białej Podlaskiej – „Somatic Movement Education (SME)” jest adresowany do wszystkich osób, które w swojej działalności zawodowej mają bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, jak i wszystkich tych, których interesuje potencjał pogłębiania świadomości ciała dla rozwoju osobistego, zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Ofertę kierujemy nie tylko do fizjoterapeutów, trenerów personalnych, instruktorów, trenerów sportowych, etc., ale także do wszystkich zainteresowanych świadomością własnego ciała oraz użyciem podejścia SME w pracy z ludźmi.

Cel kursu to wyposażenie uczestników kursu w najnowsze metody i techniki pogłębiania świadomości ciała oraz doświadczenie podejścia SME w pracy z ciałem, które można zastosować w bezpośredniej pracy z drugim człowiekiem, lub jako drogę do rozwoju osobistego i samopoznania.

Co to jest SME?

Somatic Movement Education to podejście do pracy z ludźmi, które uznaje, że każda osoba jest zdolna do samopoznania, samo-refleksji oraz zmiany niekorzystnych nawyków ruchowych, czy też mięśniowych. SME to proces zajmujący się badaniem, w jaki sposób świadomość niejako „zamieszkuje” nasze żyjące, odczuwające ciało, czyli Somę (SOMA – z greckiego „somatikos” – żyjąca, samoświadoma, cielesna osoba). Słowo „somatic” odnosi się właśnie do tak rozumianego ciała: ciała doświadczanego od wewnątrz oraz zdolnego do samoregulacji. SME to badanie własnej istoty z perspektywy własnego żywego, cielesnego doświadczenia, obejmującego wymiary ciała, psychiki i ducha.

SME reprezentuje różne rodzaje pracy z ciałem, które mają wspólny mianownik. Tym mianownikiem jest proces rozbudzania świadomości ludzkiego ciała, czyli Somy, poprzez słuchanie sygnałów płynących z ciała oraz ich ekspresję poprzez ruch, dźwięk, pracę z oddechem, dotyk i kontakt, jak i pracę z obrazami, słowem i wyobraźnią. Proces taki jest nastawiony na samo-edukację i samorozwój, a ze względu na swoją naturę jest transformacyjny, kreatywny i uzdrawiający. To proces dwukierunkowy: nastawiony na poznanie i bezpieczne wyrażenie tego, co wewnątrz ciała oraz otwarcie się na zewnątrz, ku wielowymiarowej relacji z drugim człowiekiem.

SME w pracy z ludźmi

W SME poprzez świadomą pracę z ciałem, następuje stopniowa reedukacja układu nerwowego klienta, dzięki użyciu ćwiczeń i technik angażujących właśnie system nerwowy, jak i mięśniowo-szkieletowy, z zachowaniem pełnej świadomości tego, co dzieje się wewnątrz i na zewnątrz ciała. Klient poznaje miejsca nawykowego napięcia mięśniowego, które są najczęstszą przyczyną bólu, oraz uczy się świadomego ich rozluźniania. W pracy z drugim człowiekiem, SME uznaje klienta/pacjenta i praktyka, jako równorzędnych partnerów, którzy wspólnie odkrywają mądrość ciała i jego potencjał w procesie transformacji. Klient wówczas jest aktywnym uczestnikiem mającym realny wpływ na przebieg sesji. Kiedy będziemy potrafili pobudzić w naszych klientach czy pacjentach poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, pokażemy im, że poznając własne ciało i zwiększając jego świadomość, będą oni w stanie samodzielnie dokonywać pozytywnych zmian we własnym ciele i stylu życia. Kiedy klient nie jest tylko pasywnym odbiorcą, ale aktywnie angażuje się w cały proces, rezultaty takiego podejścia są o wiele bardziej długotrwałe i następują szybciej.

Będziemy także przyglądać się temu, że każda osoba, z którą przyjedzie nam pracować, to nie tylko przykład symptomów bólu czy problemów zdrowotnych, ale cały Człowiek: istota bio-psychofizyczna, z emocjami, uczuciami, określoną historią i doświadczeniem życiowym. Będziemy badać jak emocje, chroniczny stres czy wydarzenia traumatyczne, wpływają na ciało człowieka, zmieniając jego postawę, często prowadząc do bólu czy dyskomfortu, oraz przyczyniając się do rozwoju wielu chorób i schorzeń. Poznamy metody i techniki uwalniania emocji oraz napięcia mięśniowego, które mogą stać się sposobem na zapobieganiu chronicznemu napięciu mięśni. Będą one bazowały na użyciu ruchu spontanicznego i autentycznego, nauce świadomego odpoczynku, pracy z oddechem oraz dotykiem. Będziemy również skupiać się na tym, jak ogromnie ważne w procesie leczniczym są zarówno sama relacja pomiędzy praktykiem, a klientem czy pacjentem, jak i stworzenie bezpiecznego, przyjaznego środowiska, w którym klient może zaufać, otworzyć się i zrelaksować.

Kurs jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych świadomą pracą z ciałem, jak i świadomą pracą z ludźmi. Będzie obejmował teorię podejścia SME, kładąc jednak największy nacisk na praktyczne i doświadczalne wykorzystanie poznanego materiału.

Serdecznie zapraszam, mgr Weronika Grantham*

*Somatic Movement Educator – Edukatorka certyfikowana przez ISMETA (International Somatic Movement Education and Therapy Association); Istruktorka Jogi (Zenways Yoga, UK), Artystka Tańca Kreatywnego, absolwentka studiów magisterskich Dance and Somatic Well-being: Connections to the Living Body (University of Central Lancashire), oraz studiów licencjackich Dance and Movement Studies and Healing Arts (University of Derby) w Wielkiej Brytanii. Obecnie wykładowca na AWF w Białej Podlaskiej.

Więcej o SME znajdziesz tu

PROGRAM KURSU (20h):

Piątek: 4 godz.

 • 2h: Co znaczy SOMA? Szacunek dla mądrości żyjącego, odczuwającego, samoświadomego, dążącego do pozytywnej zmiany i homeostazy Ciała, odczuwanego „od wewnątrz”

 • Wprowadzenie do technik Somatic Movement Education: słuchanie sygnałów płynących z ciała, ruch spontaniczny, świadomy odpoczynek, praca z oddechem, dotykiem oraz ekspresją poprzez słowo i obraz

 • 15 min. przerwa*

 • 2h: wprowadzenie do ruchu spontanicznego: jak moje ciało chce się poruszyć/ać? Impulsy ruchowe; podejmowanie świadomych decyzji i dokonywanie świadomych wyborów; myśli „cielesne”; Podążanie za własnym procesem ruchowym, pozwolenie ciału na „prowadzenie nas”

Sobota: 10 godz.

 • 1h: Praca nad pogłębianiem świadomości własnego ciała: doświadczenie czucia głębokiego i kinestezji, procesy oparte na pracy z uczuciami, odczuciami, emocjami, wyobraźnią

 • 1,5h: Wstęp do Ruchu Autentycznego: rozwój świadomości osoby poruszającej się oraz obserwatora i świadka. Praktyka odnajdywania własnych impulsów Ruchu Autentycznego

 • 15 min. przerwy*

 • 2,5h: Odruchy kształtujące postawę ciała wobec wydarzeń stresujących bądź traumatycznych wg T. Hanna’y – wprowadzenie: odruchy „zielonego światła” oraz „czerwonego światła”; ich wpływ na system nerwowo-mięśniowy

 • Amnezja czuciowo-ruchowa

 • Przykładowe ćwiczenia i sekwencje ruchów mających na celu reedukację systemu nerwowego w celu zmniejszenia obszarów amnezji czuciowo-ruchowej oraz powrót do naturalnego, spoczynkowego tonusu mięśni, a tym samym uwolnienie się od bólu i poprawę postawy ciała

 • 1h: Przerwa obiadowa*

 • 2,5h: Somatic Movement Education w relacji z drugą osobą: podejście „Co-Creation”, czyli współ-tworzenia; znaczenie obecności w pracy własnej i pracy z drugą osobą; uzdrawiająca relacja między klientem, a terapeutą/ praktykiem postawa refleksyjna; ruch, poczucie łączności ze sobą i z drugą osobą, ruch i poczucie wsparcia; lecznicza moc świadomego dotyku

 • Znaczenie tworzenia i „utrzymywania” bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni w pracy z drugą osobą, która jest podstawą każdego procesu leczniczego: podejście pozytywne, pełne wrażliwości, bez oceniania

 • 15 min. przerwy*

 • 2,5H: „Co-Creation” – wprowadzenie do praktyki: praca w parach: ruch, obecność, praca z dotykiem: ciężar ciała, „słuchanie” informacji płynących z poszczególnych części ciała, obudzenie intuicji, czucia i wrażliwości

 • Rozwój komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w pracy klientem/ pacjentem
 • Obecność w chwili „tu i teraz”: zaufanie do własnych przeczuć i mądrości ciała w relacji z klientem/ pacjentem

 • [opcjonalnie: Emocje w ciele: Wprowadzenie do Anatomii Emocjonalnej wg Keleman’a]

Niedziela: 6 godz.

 • 1h: wstęp – praca własna (kontakt z ciałem, obudzenie poczucia obecności dla siebie i innych)

 • 2h: Praktyczne zastosowanie podejścia „Co-Creation” – praca w parach: świadome i czułe odpowiadanie na potrzeby drugiej osoby „tu i teraz”: pełna obecność, ruch, świadomość świadka, ekspresja wizualna, dotyk, kontakt, słowo; praktyka podążanie za procesem samym w sobie

 • 15. min. przerwy*

 • 2h: Ruch Autentyczny – praktyka w grupie (forma koła)

 • 1h: Sesja „Pytania i odpowiedzi”

 • Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów

Powyższy plan ma charakter orientacyjny. Ze względu na swoją naturę i zanurzenie SME w chwili teraźniejszej, kurs będzie również kształtowany przez uczestników i dopasowany do ich potrzeb.

* Podczas przerw obiadowych, posiłki nie będą zapewnione, proszę przynieść własne jedzenie (stoliki będą dostępne). Podczas krótszych przerw dostępne będą dla wszystkich woda, herbata, kawa i ciasteczka

WAŻNE: Dla komfortu uczestnictwa, proszę przynosić na zajęcia własny koc i/lub matę (będziemy wykonywać ćwiczenia w pozycji leżącej, ważna jest tu wygoda i poczucie ciepła) oraz zeszyt lub dziennik, w którym będzie można zapisywać swoje refleksje.

Zakwaterowanie blisko AWF dla osób spoza Białej Podlaskiej: proszę skontaktować się ze mną w sprawie bazy noclegowej.

GDZIE: AWF Biała Podlaska, ul. Akademicka 2 (Sala Tańców)

KIEDY: 24-26 listopada 2017 (piątek po południu, sobota, niedziela)

KOSZT 20h KURSU: 200 ZŁ

KONTAKT I INFORMACJE: weronika.grantham@gmail.com, tel. 883 460 908

ZAPISY: http://www.awf-bp.edu.pl/index.php/2016-02-22-13-55-01/kurs-6

marta.pietruczuk@awf-bp.edu.pl

Literatura:

Adler, J. (2002), Offering from the Conscious Body. The Discipline of Authentic Movement. Inner Traditions. Rochester, Vermont.

Batson, G. (2009), ‘The Somatic Practice of Intentional Rest in Dance Education – Preliminary Steps Towards a Method of Study’, Journal of Dance and Somatic Practices, 1: 2, pp. 177-197.

Brooks, C. V. W, (1982), Sensory Awareness. The Rediscovery of Experiencing. Ross-Erikson Publishers. Santa Barbara.

Eddy, M. (2009), ‘A Brief History of Somatic Practices and Dance: Historical Development of the Field of Somatic Education and its Relationship to Dance’, Journal of Dance and Somatic Practices, 1: 1, pp. 5–27.

Greenland, P. (2000), Hoping Home Backwads. Body Intelligence and Movement Play. JABADAO. Leeds.

Hanna, T. (1988), Somatics. Reawakening the Mind’s Control of Movement, Flexibility, and Health. Da Capo Press.

Hartley, L. (1995), Wisdom of the Body Moving. An Introduction to Body-Mind Centering. Berkeley, California: North Atlantic Books.

Johnson, D. H. (1995), Bone, Breath, Gesture. Practices of Embodiment. North Atlantic Books. Berkeley, California.

Keleman, S. (1985), Emotional Anatomy : The Structure of Experience. Center Press, Berkeley.

Williamson, A. (2009), ‘Formative support and connection: somatic movement dance education in community and client practice’, Journal of Dance & Somatic Practices, 1: 1, pp. 29-45(17).