lekcja ajurwedy – Świętowanie

0
1101
Merry Christmas greeting message on wooden background

ŚWIĘTOWANIE

dr K. K. Harikrishnan z ośrodka Vaidyagrama w Indiach tłumaczy, dlaczego święto Bożego Narodzenia nigdy nie zaniknie i składa nam ajurwedyjskie życzenia na Nowy Rok.

Już niedługo zaczniemy obchodzić najważniejsze w Polsce i świecie zachodnim święto, Boże Narodzenie. Jak traktuje ajurweda duchowy i religijny wymiar świąt? Dlaczego są dla nas tak ważne, jakie mają znaczenie w naszym życiu?

Ajurweda (veda aju) to wiedza o życiu. Dotyczy właściwie całej idei życia, wszystkich jego aspektów, a więc fizycznego, emocjonalnego, mentalnego, społecznego i również kulturowego i religijnego.

Nadchodzi pora Bożego Narodzenia, które jak każde inne święto, przez czas swojego historycznego trwania wykształciło własne zwyczaje i rytuały, najczęściej związane z miejscem, gdzie jest obchodzone. Każda kultura ma swoje obrzędy i zwyczaje, ajurweda zaś zajmuje się wspólnymi dla wszystkich kultur mechanizmami opartymi na cyklach natury. Według ajurwedy poszczególne kulturowe i religijne święta spełniają funkcję przypomnienia o jak najlepszym dostosowaniu się człowieka do zmieniającego się rytmu natury.

Samskara, czyli rytuały przejścia są w każdej kulturze przyjmowane jako część społecznego dziedzictwa, naszego wychowania. Rytuały bożonarodzeniowe również w dużej mierze mają za zadanie poprawić nasz dobrostan, dopasować do odpowiedniej rutyny wynikającej ze zmian pór roku, byśmy mogli zachować spokój psychiczny. Każda zmiana naturalnego cyklu pociąga za sobą zmianę klimatyczną, kulturową i żywieniową; powinniśmy być do tego odpowiednio przygotowani.

Zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem, jak gromadzenie się przy wspólnym stole, dawanie sobie prezentów, muzyka, msze kościelne, specjalne dania, dekoracje, radosny nastrój, to wszystko służy podniesieniu naszego dobrostanu zarówno pod względem fizycznym, emocjonalnym, jak i społecznym, kulturowym i religijnym.

Ludzie to istoty podlegające przyzwyczajeniom, wykształcające często nawyki optymalnych dla siebie zachowań. Święto takie jak Boże Narodzenie sprzyja podwyższonej autorefleksji; przestrzeganie jego tradycji pomaga w cyklicznym oczyszczeniu, które prowadzi do zmiany złych nawyków na bardziej zrównoważone zachowania. Znaczenie Bożego Narodzenia polega więc na przywracaniu naszemu życiu zdrowych zasad i przypominaniu nam o potrzebie zachowywania rytmu zgodnego z Naturą.

Czy myślisz, że święta są dla nas na tyle ważkie i znaczące, że ich postępującą komercjalizację, z którą mamy do czynienia na Zachodzie, należy traktować jako zjawisko przejściowe, nie będące zagrożeniem dla ich wymiaru duchowego? Jak powinniśmy pielęgnować prawdziwego ducha świąt?

Ajurweda przyporządkowuje święta starożytnym obchodom przesileń słonecznych, zwanym w Indiach Ritucharya i tworzącym podstawy zdrowotne na kolejne pory roku.

Wraz z mijającymi latami, wiekami, ludzie zaczynają wprowadzać pewne modyfikacje do obchodzonych świąt. To naturalne. Kolejne okresy historyczne wytwarzają własne wzorce kulturowe, do których dostosowuje się sposoby świętowania. Podobnie w naszych czasach: choć może się wydawać, że prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia zostało zmącone przez formy jarmarczne, to jednak jego duchowy wymiar nigdy nie zniknie i zawsze będzie się na nowo odradzać.

Taki powrót każdego ze świąt będzie się odbywać co roku, bo sednem święta są nie nasze zewnętrzne zachowania, tylko nasze wewnętrzne odczucia. Dopóki dążeniem człowieka będzie osiągnięcie szczęścia, bycie zdrowym, święta nie stracą na swoim znaczeniu i będą w najgłębszym sensie na czasie.

Boże Narodzenie pozostanie zimowym świętem czczącym postać Jezusa Chrystusa, najpopularniejszym w wielu kulturach i niezależnie od tzw komercjalizacji, święto to zachowa zawsze swoją czystość. Prawdziwe wartości trwają przez tysiąclecia.

<strong><em>Kiedy zbliża się Nowy Rok, mamy w zwyczaju podejmować postanowienia, żeby polepszyć swoje życie w nadchodzącym roku. Wszyscy mamy nadzieję na rozwój, lepsze zdrowie i więcej szczęścia. Jak ajurweda mogłaby nam pomóc w dotrzymaniu danych sobie przyrzeczeń?</em></strong>

Ajurweda opiera się na obserwacji człowieka i jego reakcji na otaczające go, zmieniające się środowisko. Pora noworoczna wiąże się ze świeżością i odnową, z tworzeniem pozytywnego nastawienia i nowych decyzji, dotyczących nadchodzącego roku i lat następnych. Całą swoją wiedzę ajurweda wykorzystuje do wyposażenia nas w tradycyjne, naturalne sposoby utrzymywania stanu dobrego zdrowia. Cykliczne procesy oczyszczania przeznaczone są zarówno dla ciała, jak i psychiki. Tak jak zmieniamy się wszyscy w ciągu całego życia, podobnie zmienia się nasze ciało przechodząc przez roczny cykl przemian. Na podstawie obserwacji tych przemian ajurweda wyprowadza wzory, którymi możemy się posługiwać codziennie, o każdej porze roku, przez cały kolejny nowy rok. Postępując według zasad ajurwedy, mamy wytyczony gotowy szlak, prowadzący do zdrowia i dobrostanu. Wszystkie kroki na tym szlaku są naturalne i pozytywne, jako że ich celem jest zawsze nasze dobro. Postanowienia noworoczne są na ogół związane z tym, co dla nas najlepsze i tylko od nas zależy, jak gorliwie będziemy do tego dążyć, ajurweda jest gotowa towarzyszyć każdemu na drodze do dobrostanu, służąc swoimi wszystkimi zdrowotnymi środkami.

Byłoby wspaniale, gdyby wszyscy uwierzyli w ajurwedyjską koncepcję Svastha Vritha (profilaktyka zdrowia), która głosi „utrwalenie w sobie dobrych nawyków”. O to was prosi każdy nowy dzień i życzy wam każdy Nowy Rok. Niechaj więc wszystkie wasze postanowienia prowadzą do zdrowego i szczęśliwego życia!

Jakie życzenia chciałbyś przesłać wszystkim ludziom, szykującym się w Polsce do świąt Bożego Narodzenia?

Boże Narodzenie, jako ważne święto w Polsce i innych częściach Europy, ma swoje własne znaczenia dla każdego z was. Jest zimowym wypoczynkiem po żniwach, modlitwą i nadzieją na lepszą pogodę, na wiosnę, która nadejdzie po zimie. Niech żyje najlepszy duch tego święta, niech Boże Narodzenie będzie narodzeniem całego dobra w was.

W czasie tych świąt będziecie przestrzegać tradycji poszczenia, jak i ucztowania, potrzebne więc będzie zachowanie w tym równowagi. W Polsce na stole świątecznym znajdą się ryby i mięsa, jako część tradycyjnych dań. W zimie jest to prawidłowe pożywienie, wspomagane agni, ogniem trawiennym i musicie tylko podążać za naturalnymi indywidualnymi potrzebami waszego organizmu, wiedzieć co dla was dobre, a co nie.

Bądźcie świadomi, dobrze się prowadźcie… Miejcie wiarę w swoje tradycje, bo te nigdy nie skierują was na manowce… Boże Narodzenie wprowadza nas w dobro i w Nowy Rok, czujcie ten przepływ i bądźcie w pełni świadomi tego, że jesteście!

Niech te święta poprawią wasz dobrostan, byście z większą energią i nadziejami, szczęśliwie wkroczyli w Nowy Rok.

Żyjcie zdrowo. Żyjcie szczęśliwie. Żyjcie po ajurwedyjsku…

www.vaidyagrama.com