Joga – sztuka życia

0
942
Joga to nie tylko ćwiczenia fizyczne – asany, to sztuka i nauka tworzenia związku między ciałem, umysłem a duchem. Joga daje nam narzędzia, żeby osiągnąć równowagę, cieszyć się dobrym zdrowiem, żeby żyć w pokoju i harmonii jako element większej „całości”, daje metody samodoskonalenia poprzez przemianę własnej świadomości.

W Indiach joga jest praktykowana i udoskonalana od tysięcy lat. Zachodni świat poznał jogę na początku dwudziestego wieku. Większą popularność zdobyła w latach siedemdziesiątych, kiedy to indyjscy nauczyciele tacy jak BKS Iyengar czy P Joise zaczęli nauczać „masowo”, pisać podręczniki, kształcić kolejnych nauczycieli. Nie małe znaczenie w początku popularności jogi miała też fascynacją Medytacją Transcendentalną członków grupy The Beatles, rozpowszechniana później na zachodzie przez Yogi Maharishi’iego.

Jung i kundalini joga

W świecie nauki joga pojawiła się dużo wcześniej. Znany psychoterapeuta Gustaw Jung, po przeczytaniu dzieła Arthura Avalona – Joga kundalini. Ścieżka poznania siebie, zainteresował się jogą kundalini, a szczególnie psychologicznymi aspektami praktyki. Jung już przed 1930 analizował system kundalini i symbolikę czakr, a wynik swoich badań następnie przedstawił w wykładach pt. „Paralele hinduskie”. Wykłady znane z książki „Psychologia kundalini jogi” to materiał powstały przy współpracy z cenionym indologiem J.H. Hauer’erem. W latach 1937-38 wybrał się w podróż po Indiach, by doświadczyć i poczuć to co do tej pory tak wnikliwie zgłębiał. Co ciekawe, unikał spotkania z Ramana Maharishi (znany na zachodzie dzięki Paulowi Brutonowi jako Mędrzc z Góry Świętego Płomienia) uznając go za zbyt „pochłoniętego w jaźni”.

Prekursorzy jogi w Polsce

W Polsce już przed I wojną światową ukazała się książka „Rozwój potęgi woli” autorstwa profesora Lutosławskiego, który dzięki jodze wyszedł z ciężkiej nerwicy. Po II wojnie światowej propagatorką jogi była Malina Michalska, była tancerka, która w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie prowadziła zajęcia jogi. Napisała książkę pt. „Hatha joga dla wszystkich”. W latach siedemdziesiątych wydana (Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich) została bardzo ważna dla joginów książka Wiesława Romanowskiego ” Teoria i metodyka ćwiczeń relaksacyjno-koncentracyjnych”- aktualna do dziś, pokazuje naukowe podejście do jogi. Romanowski uważał, że system ćwiczeń relaksacyjno-koncentracyjnych powinien być zaadaptowany w każdej szkole! Może dziś przy prawdziwej epidemii dzieci nadwrażliwych czy nadpobudliwych warto wrócić do takiej koncepcji.

Leon Cyboran

Niewątpliwie wielką osobowością był Leon Cyboran. To dzięki niemu możemy zgłębiać Jogasutry Patanjalego w języku polskim z komentarzem Wjasy. Filozof i badacz filologii indyjskiej. Jego interpretacja starożytnej jogi spotkała się dużym uznaniem wśród joginów i uczonych indyjskich – nadali mu nawet imię Sinha Shivowarn – Lew z rodu Shivy. Tragiczna, przedwczesna śmierć przerwała jego prace nad kolejnymi analizami tekstów filozoficznych np badanie i przekład Wiwarany do Jogasutr, czy trójjęzyczne sanskrycko-łacińsko-polskie wydanie 13 Upaniszad.

8 elementów jogi według Patanjalego

Patanjali w Jogasutrach jodze wymienia 8 elementów jogi. Są to: yamy, niyamy, asany, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana i samadhi.

Pierwsze dwa elementy Patanjali opisuje jako fundamentalne nakazy etyczne

  • yama – uniwersalne „przykazania” moralne, dzięki przestrzeganiu ich, rozwijamy kontrolę nad naszym postępowaniem w świecie zewnętrznym
  • niyama – samooczyszczenie, „przykazania” pomagają osiągnąć samodyscyplinę, odnoszą się do naszego świata wewnętrznego i zmysłów

Trzeci element to praktyka fizyczna – asany. Dotarcie do umysłu poprzez ciało.

Czwarty to techniki oddechowe – pranayama (prana=kosmiczna energia, ayana=rozszerzenie, przedłużenie). Oddech wycisza umysł, jest nośnikiem świadomości.

Pratyahara to piąty element – wycofanie zmysłów. Dzięki opanowaniu zmysłów jesteśmy w stanie doświadczyć ciszy i spokoju umysłu.

Kolejne trzy elementy stanowią esencję tego co nazywamy jogą.

  • dharana – koncentracja
  • dhyana – medytacja
  • samadhi – ostateczna wolność, wyzwolenie

Już wkrótce będziecie mogli przeczytać więcej o każdym z ośmiu elementów jogi.

foto: Schicka/Unsplash