Filozofia jogi – Yama

0
830

Filozofia jogi obejmuje nie tylko fizyczne praktyki, które mają nam ułatwić funkcjonowanie w świecie materialnym, obejmuje także praktyki duchowe w celu poszukiwania duchowej wiedzy. Wszystkie działania opisane w filozofii jogi mają być harmonijną całością, która prowadzi nas w drodze do samorealizacji.

Podstawą tej drogi jest pięć wyznaczników moralnych. Tworzą one pierwszą gałąź jogi Ptandzalego i nazywają się Yama. Są to cechy charakteru, których kształtowanie jest warunkiem duchowego rozwoju. Dzięki ich doskonaleniu podnosimy jakość naszego życia.

Yama – restrykcje

Yama to przestrzeganie pięciu zakazów. Oto one:

  1. Ahimsa – niestosowanie przemocy oraz powstrzymywanie się od zabijania, zarówno w sensie czynu fizycznego, jak i słowem czy intencją. Jest to uniwersalne przykazanie miłości.
  2. Satya – kierowanie się prawdą oraz powstrzymywanie się od kłamstwa i oszukiwania; odnosi się to zarówno do kontaktów z innymi, jak i do samego siebie. Bezwzględna uczciwość we wszystkich okolicznościach oraz umiłowanie i poszukiwanie prawdy.
  3. Asteya – niezawłaszczenie cudzej własności, pozbycie się skłonności do posiadania za wszelką cenę; to również brak zawiści i ciągłego porównywania tego, co się posiada samemu z tym, co posiadają inni. Zakazuje kradzieży, jest przykazaniem szczodrości.
  4. Brahmacharya – dyscyplina w kontaktach seksualnych, nie oznacza jednak celibatu ani nie narzuca szczególnej ascezy; akcentuje duchowy wymiar tej sfery życia. Umiar, samokontrola i równowaga.
  5. Aparigraha – niewikłanie się w gromadzenie i kolekcjonowanie przedmiotów, nieuzależnianie się od nich; oznacza ciągłą weryfikację swojej postawy w określaniu tego, co niezbędne, a co zbyteczne. Postuluje wdzięczność za to co mamy.

Dzięki umacnianiu tych cech budujemy życie szczęśliwe i nie zakłócone przez zewnętrzne pokusy. Każdy wybór życiowy, każda ciężka sytuacja może znaleźć rozwiązanie dzięki podjęciu kierunku opartemu na tych pięciu zasadach właściwego życia.

Przestrzeganie Yama daje nam spokój umysłu, uczciwe serce i zdrowe ciało. Dzięki temu zbliżamy się do głębokiego spokoju i prawdziwego szczęścia.

Zobacz też „Joga jako styl życia.”