Ahimsa – niekrzywdzenie

0
929

Ahimsa to pierwsza dyrektywa moralna YAMA, przykazanie miłości, instrukcja nieczynienia krzywd we wszystkich aspektach życia, od ciała, przez myśli, po emocje.

„Uspokajając się, doświadczamy wewnętrznej harmonii i wszelka zewnętrzna niezgodność znika” – SUTRA II.35″

Współczucie, szacunek i uważność

Pierwsza gałęź jogi YAMA na samym wstępie zawiera przykaz AHIMSY. Wstrzymanie się od robienia krzywdy. Oznacza ona nie tylko samo powstrzymanie się od czynienia krzywdy innym i sobie, ale także mamy aktywnie pielęgnować spokój i szacunek dla wszystkich istot.

Rozwijając się duchowo przy pomocy jogi potrzebujemy cierpliwie, codziennie i uważnie przyglądać się własnym motywacją, sposobowi myślenia, działaniom i emocjom.

W świecie, w którym wszystko jest intensywne, szybkie, stresujące i konfliktowe powinniśmy starać się tworzyć harmonię. Aby tworzyć harmonię musimy poszukiwać sposobów na praktykowanie współczucia, szacunku i uważności. Żeby skutecznie wdrożyć powyższe wartości w życie należy zacząć praktykować je najpierw we własnych myślach. Praktykując spokój zaczynamy od świadomego obserwowania własnych myśli. Zamiast przeklinać ludzi i rzeczy, które nas frustrują, rozwijamy w sobie zdolność wewnętrznej równowagi. Dzięki opanowaniu, odporności na stres, frustrację i umiejętnym opanowaniu złości, dajemy przykład innym.

Praktyka uważności i wdzięczności

Skuteczne praktykowanie gałęzi yama i niyama możliwe jest tylko wówczas gdy codziennie, wytrwale ćwiczymy umiejętność obserwowania własnych myśli.

„Utrzymywanie stanu pełniej świadomości tego, o czym myślimy, co odczuwamy i wyczuwamy, bez podążania za obserwowanymi myślami, odczuciami i emocjami, nazywamy praktyką uważnością” Jennie Lee (Joga prawdziwa)

Wewnętrzną harmonię i spokój niszczą takie uczucia i myśli jak: krytycyzm, złość, zazdrość, lęk, wątpliwości, myśli o niedostatku, podejrzenia i niepokój.

Aby odzyskać spokój, pozbywać się negatywnych myśli ważna jest koncentracja na radości i wdzięczności. Znaną praktyką praktykowania codziennej wdzięczności jest prowadzenie dziennika, w którym codziennie wymieniamy dziesięć rzeczy za które jesteśmy wdzięczni. Mogą być to najprostsze rzeczy, które przychodzą nam do głowy.

Dhyana to gałęź jogi, która pomaga nam doświadczyć spokoju dzięki wyborowi myśli związanych ze spokojem. Jest to medytacja. Jest ona równie istotna jak praktykowanie wdzięczności. Codzienne skupienie się na swoich myślach, bez oceniania, bez poddawania się emocjom, to ogromnie ważna praktyka, która pomoże nam zrozumieć mechanizmy i reakcje powstające w nas każdego dnia.

Już we wcześniejszych moich artykułach pisałam jak groźna dla zdrowia jest według joginów złość. Uważa się, że jest przyczyną wielu chorób, upośledza zdolność racjonalnego myślenia i utrudnia rozumienie świata, który nas otacza. Gdy rodzi się w nas złość, dzięki obserwowaniu myśli i uczuć, jesteśmy w stanie przerodzić ją w dobre uczucie, takie jak na przykład współczucie. Prawdziwa praktyka ahimsy to także zachowanie spokoju w sytuacjach konfliktowych.

Miłość i pokój

Ahimsa to stan idealny, w którym jesteśmy na tyle zaangażowani we własny rozwój duchowy, że jesteśmy w stanie powstrzymywać się od niekontrolowanej złości, krzywdzenia, współzawodnictwa, zazdrości. Wiadomo, że jest to bardzo ciężka praca i przykłady takiego podejścia do świata, które mamy pochodzą od osób wybitnych. Nie znaczy to, że powinniśmy się poddać, zrezygnować. Choć zadanie wydaje się trudny, każdy z nas dzięki jodze może odnaleźć swój wewnętrzny spokój i najlepszą wersję samego siebie.

Jogasutry uczą nas, że przezwyciężanie ego, które zazwyczaj dąży do usprawiedliwienia złych emocji i angażuje nas w nieprzyjemne konflikty, jest drogą do szczęścia i równowagi. Złość i lęk zakłócają równowagę naszego świata wewnętrznego i zewnętrznego.

Mahatama Gandhi, który będąc przywódcą politycznym, był także zaawansowanym adeptem jogi, pokazywał swoimi pokojowymi protestami, że wprowadzenie ahimsy w życie jest możliwe. Za sprawą pokojowego oporu i heroicznej wytrzymałości na akty gwałtu i agresji ze strony przeciwnika Gandhi skutecznie doprowadził swój kraj do niepodległości, zyskując przy tym dla siebie ogromny szacunek nieprzyjaciół.
Podobne podejście w polityce ma Jego Świętobliwość Dalai Lama, który mimo bardzo ciężkiej sytuacji swojego kraju stara się od lat pokojowo i bezkonfliktowo rozwiązywać ogromny kryzys.

„Ahimsa to bez wątpienia niewywiązywanie krzywd istotom żyjącym. To jest jednak tylko elementarny przejaw tej zasady, której sprzeniewierzeniem jest także każda zła myśl, każda niepotrzebna niecierpliwość, każde kłamstwo, każda nienawiść i każda zła intencja wobec kogokolwiek.” Gandhi

Szacunek wobec samego siebie

Przepracowanie, zmęczenie, zaniedbanie powodują brak równowagi, czyli również są niepraktykowaniem ahimsy. Stres powoduje spadek poczucia własnej wartości, lęk, złe emocje, które psują nasze relacje z innymi ludźmi.

„Wybaczanie uwalnia nas od złości i potrzeby rewanżu, umożliwiając podtrzymywanie harmonijnej więzi między ludźmi znacznie różniącymi się w wymiarze osobistym i międzynarodowym” Jennie Lee (Joga prawdziwa)

Dbanie o siebie i miłość oraz szacunek do samego siebie ma ogromny wpływ na to jak traktujemy innych. Pozytywne myśli sprawiają, że nasze ciało produkuje dopaminę, nazywaną hormonem szczęścia. Natomiast negatywne myśli i stres prowokują nasz organizm do produkcji kortyzolu, hormonu stresu, który nie sprzyja harmonijnym i zgodnym relacjom z otaczającym nas światem.

Niezmiernie pomocne w utrzymywaniu równowagi są ćwiczenia jogi. Uczą nas one akceptacji własnego ciała, ze wszystkimi jego ograniczeniami. Uczą nas panowania nad ego, bo każde działanie powodowane przez ego może przynieść ból. Joga to także cierpliwość, gdyż nie każda asana wychodzi nam dobrze tak szybko jakbyśmy tego chcieli.

Ahimsa to zatem nie krzywdzenie we wszystkich aspektach życia. Musimy zwracać uwagę na własne ciało, myśli i emocje. Panować nad własnym światem wewnętrznym. Niestosowanie przemocy, powstrzymywanie się od zabijania, zarówno w sensie czynu fizycznego, jak i słowem czy intencją. Ciąga praca nad rozwojem osobistym.